Trang chủ / Khóa Học Nối Mi Căn Bản

Khóa Học Nối Mi Căn Bản

𝐾𝐻𝑂𝐴́ 𝐻𝑂̣𝐶 𝑁𝑂̂́𝐼 𝑀𝐼 𝐶𝐻𝑈𝑌𝐸̂𝑁 𝑁𝐺𝐻𝐼𝐸̣̂𝑃
“ALORA BEAUTY SPA & ACADEMY “
– ĐỊA CHỈ : 95A TRẦN QUANG DIỆU, P13,Q3 -HNCM
𝑇𝑅𝑂̣𝑁 𝐺𝑂́𝐼 𝑇𝑈̛̀ 𝐶𝑂̛ 𝐵𝐴̉𝑁 Đ𝐸̂́𝑁 𝑁𝐴̂𝑁𝐺 𝐶𝐴𝑂
𝐷𝐸𝑆𝐼𝐺𝑁 𝐺𝐴̂̀𝑁 30 𝐾𝐼𝐸̂̉𝑈 𝑀𝐼 Đ𝑂̣̂𝐶 𝑄𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁 – 𝐿𝐴̣ 𝑀𝐴̆́𝑇
𝑲𝑯𝑶𝑨́ 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂𝑵 Đ𝑬̂̀ 𝑻𝑯𝑰𝑬̂́𝑻 𝑲𝑬̂́ 𝑽𝑶𝑳𝑼𝑴𝑬 𝑺𝑰𝑬̂𝑼 𝑯𝑶T
. . .
𝑁𝑂̣̂𝐼 𝐷𝑈𝑁𝐺 𝐾𝐻𝑂𝐴́ 𝐻𝑂̣𝐶 .
TỔNG HỢP : 12triệu ( dành cho các bạn chưa biết nghề được học từ cơ bản đến nâng cao luôn+ tất cả các kỹ thuật) bao gồm luôn khoa nâng cao ở dưới
( 1 nhip + 2 nhip )
– 𝐾𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 𝑂𝑁𝐸 𝐵𝑌𝐸 𝑂𝑁𝐸.
– Kỹ thuật nối volum
– kỹ thuật nối mi thiết kế
– kỹ thuật nối mi volum
– kỹ thuật làm fan volum
– kỹ thuật nối mi 1 nhíp
– kỹ thuật nối mi 2 nhíp
– kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh
– giáo trình hơn 30 dang mi thiết kế
Tặng full bộ đồ chuyên nghiệp trị giá 1 triệu ( không phải mua thêm bất cứ gì)
-TẶNG KHOÁ UỐN MI CHUYÊN NGHIỆP TRỊ GIÁ 3 TRIỆU
𝑁𝐴̂𝑁𝐺 𝐶𝐴𝑂 : – ( 1 𝑁𝐻𝐼́𝑃 ) – 𝑁𝑂̂́𝐼 𝑇𝑂𝐴̉ 𝑀𝐼
10 triệu ( dành cho bạn nào đẫ biết về mi muốn nâng cao thêm )
Khoá nâng cao không tặng đồ nghề ( các bạn mang đồ như bt nối khách )
– 𝑓𝑜𝑟𝑚 : Măt tròn , mắt dài , mắt sex
– 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑖 :
MI MỞ TRÒNG
𝑀𝐼 𝐶𝐴́𝑁𝐻 𝑇𝐼𝐸̂𝑁
𝑀𝐼 𝐵𝑈́𝑃 𝐵𝐸̂
𝑀𝐼 𝑀𝐴̆́𝑇 𝑀𝐸̀𝑂 𝑆𝐸𝑋𝑌
𝑀𝐼 𝑀𝐴̆́𝑇 𝑈̛𝑂̛́𝑇 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́
𝑀𝐼 Đ𝑈𝑂̂𝐼 𝐶𝐻𝑂̂̀𝑁
𝑀𝐼 𝑆𝑂𝐿𝐸
𝑀𝐼 Đ𝑈𝑂̂𝐼 𝐶𝐴́
𝑀𝐼 𝐾𝐴𝑇𝑈𝑁
𝑀𝐼 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́ Đ𝑂̣̂𝐶 𝑄𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁
Mi CROW
……….
– 𝐻𝑜̣𝑐 𝑁ỐI 𝑇𝐻𝐴̆̉𝑁𝐺 𝑀𝐼 – 𝑇𝑂Ả
—TẶNG KHOÁ UỐN MI CHUYÊN NGHIỆP TRỊ GIÁ 3 TRIỆU