Trang chủ / Khóa Chuyên Đề Thiết Kế Mi Volume

Khóa Chuyên Đề Thiết Kế Mi Volume

𝑲𝑯𝑶𝑨́ 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂𝑵 Đ𝑬̂̀ 𝑻𝑯𝑰𝑬̂́𝑻 𝑲𝑬̂́ 𝑴𝑰 𝑽𝑶𝑳𝑼𝑴 ( gồm 50 dáng mi độc quyền )
– 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎̣𝑜 𝑓𝑎𝑛 : 2𝐷 , 3𝐷 ,4𝐷 , 5𝐷 , 6𝐷 …..
– 𝑁𝑜̂́𝑖 𝑚𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖
– 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑦 , đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔
– 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑘𝑒𝑜 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛𝑜̂́𝑖
– 𝐾𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑘𝑒𝑜 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝
– ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑝𝑎 .
– 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔
ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑝𝑎 .
– 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔
– 𝐻𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑡
– 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑚𝑖 , 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑚𝑖
– 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑎̣̆𝑚 𝑚𝑖 .
– 𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑚𝑖 𝑛𝑜̂́𝑖 đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑜̛𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔
-Hướng dẫn maketing cho các bạn ra nghề tự tin làm nghề, có tệp khách hàng quen
Thời gian học : 9h sáng đến 5h chiều ( nghỉ chủ nhật hàng tuần)
Chỗ ở cho học viên ở xa (1tr/tháng )
( đày đủ. chăn , ga , gối , bếp , tủlanh, điều hoà , máy giặt)
Ăn uống các bạn tự túc ( có khu nấu ăn tự nấu ăn hoặc gọi đồ về ăn ngoài )
Mẫu học viên tự tuyển , cô sẽ hướng dẫn tuyển mẫu trên câc hội nhóm
𝑄𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁 𝐿𝑂̛̣𝐼 𝐻𝑂̣𝐶 𝑉𝐼𝐸̂𝑁 Đ𝐶 𝑁𝐻𝐴̣̂𝑁
𝐵𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 đ𝑜̛̀𝑖
đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑢̛𝑢 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑏𝑎̣̂𝑛 ( 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑢̛𝑢 1
𝐿𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 )
𝑘𝑜 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜̣𝑐
𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̀𝑚 𝑠𝑎́𝑡 , đ𝑐 𝑙𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̂̃𝑢 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑖
ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑈𝑃𝐷𝐴𝑇𝐸 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖
𝑇𝐻𝑈̛𝑂̛𝑁𝐺 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐿𝐴̀𝑀 Đ𝐸̣𝑃 Đ𝑂̣̂𝐶 𝑄𝑈𝑌𝐸̂̀𝑁
𝐻𝑂̣𝐶 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑁 𝑈𝑌 𝑇𝐼́𝑁 – 𝐶𝐻𝐴̂́𝑇 𝐿𝑈̛𝑂̛̣𝑁𝐺 – 𝐶𝐻𝑈𝑌𝐸̂𝑁 𝑁𝐺𝐻𝐼𝐸̣̂𝑃
Đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑖̣𝑐ℎ – 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎́ ℎ𝑜̣𝑐
𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 : 0934 032 188 0985469182