Trang chủ / Giới thiệu

ALORA Beauty Spa & Academy
Feel Natural, Be You

Hiên tại để tìm được một nơi Chị Em vừa có thể làm nail xinh, chà gót chân vừa được thư giãn gội đầu cũng như nối mi thì rất khó có một nới đáp ưng được đầy đủ các dịch vụ như thế. Hiểu được tâm lí, cũng như mong muốn của Chị Em, ALORA xây dựng một mô hình có đầy đủ các dịch vụ đáp ứng được hầu hết nhu cầu của Chị Em và hứa hẹn đậy sẻ là một nới đáng tin tưởng để Chị Em gửi gắm cũng như thư giãn sau những giờ làm việc và học tập.