Trang chủ / Tuyển dα»₯ng

Tuyển dα»₯ng

𝐾𝐻𝑂𝐴́ 𝐻𝑂̣𝐢 𝑁𝑂̂́𝐼 𝑀𝐼 πΆπ»π‘ˆπ‘ŒπΈΜ‚π‘ 𝑁𝐺𝐻𝐼𝐸̣̂𝑃
β€œALORA BEAUTY SPA & ACADEMY β€œ
– ĐỊA CHỈ : 95A TRαΊ¦N QUANG DIỆU, P13,Q3 -HNCM
𝑇𝑅𝑂̣𝑁 𝐺𝑂́𝐼 π‘‡π‘ˆΜ›Μ€ 𝐢𝑂̛ 𝐡𝐴̉𝑁 Đ𝐸̂́𝑁 𝑁𝐴̂𝑁𝐺 𝐢𝐴𝑂
𝐷𝐸𝑆𝐼𝐺𝑁 𝐺𝐴̂̀𝑁 30 πΎπΌπΈΜ‚Μ‰π‘ˆ 𝑀𝐼 Đ𝑂̣̂𝐢 π‘„π‘ˆπ‘ŒπΈΜ‚Μ€π‘ – 𝐿𝐴̣ 𝑀𝐴̆́𝑇
𝑲𝑯𝑢𝑨́ π‘ͺ𝑯𝑼𝒀𝑬̂𝑡 Đ𝑬̂̀ 𝑻𝑯𝑰𝑬̂́𝑻 𝑲𝑬̂́ 𝑽𝑢𝑳𝑼𝑴𝑬 𝑺𝑰𝑬̂𝑼 𝑯𝑢T
. . .
𝑁𝑂̣̂𝐼 π·π‘ˆπ‘πΊ 𝐾𝐻𝑂𝐴́ 𝐻𝑂̣𝐢 .
Tα»”NG Hα»’P : 12triệu ( dΓ nh cho cΓ‘c bαΊ‘n chΖ°a biαΊΏt nghề được học tα»« cΖ‘ bαΊ£n Δ‘αΊΏn nΓ’ng cao luΓ΄n+ tαΊ₯t cαΊ£ cΓ‘c kα»Ή thuαΊ­t) bao gα»“m luΓ΄n khoa nΓ’ng cao ở dΖ°α»›i
( 1 nhip + 2 nhip )
– πΎπ‘ŒΜƒ π‘‡π»π‘ˆπ΄Μ£Μ‚π‘‡ 𝑂𝑁𝐸 π΅π‘ŒπΈ 𝑂𝑁𝐸.
– Kα»Ή thuαΊ­t nα»‘i volum
– kα»Ή thuαΊ­t nα»‘i mi thiαΊΏt kαΊΏ
– kα»Ή thuαΊ­t nα»‘i mi volum
– kα»Ή thuαΊ­t lΓ m fan volum
– kα»Ή thuαΊ­t nα»‘i mi 1 nhΓ­p
– kα»Ή thuαΊ­t nα»‘i mi 2 nhΓ­p
– kα»Ή thuαΊ­t chỉnh sα»­a hΓ¬nh αΊ£nh
– giΓ‘o trΓ¬nh hΖ‘n 30 dang mi thiαΊΏt kαΊΏ
TαΊ·ng full bα»™ Δ‘α»“ chuyΓͺn nghiệp trα»‹ giΓ‘ 1 triệu ( khΓ΄ng phαΊ£i mua thΓͺm bαΊ₯t cα»© gΓ¬)
-TαΊΆNG KHOÁ UỐN MI CHUYÊN NGHIỆP TRỊ GIÁ 3 TRIỆU
𝑁𝐴̂𝑁𝐺 𝐢𝐴𝑂 : – ( 1 𝑁𝐻𝐼́𝑃 ) – 𝑁𝑂̂́𝐼 𝑇𝑂𝐴̉ 𝑀𝐼
10 triệu ( dΓ nh cho bαΊ‘n nΓ o Δ‘αΊ« biαΊΏt về mi muα»‘n nΓ’ng cao thΓͺm )
KhoΓ‘ nΓ’ng cao khΓ΄ng tαΊ·ng Δ‘α»“ nghề ( cΓ‘c bαΊ‘n mang Δ‘α»“ nhΖ° bt nα»‘i khΓ‘ch )
– π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘š : MΔƒt trΓ²n , mαΊ―t dΓ i , mαΊ―t sex
– π‘˜π‘–π‘’Μ‚Μ‰π‘’ π‘šπ‘– :
MI MỞ TRΓ’NG
𝑀𝐼 𝐢𝐴́𝑁𝐻 𝑇𝐼𝐸̂𝑁
𝑀𝐼 π΅π‘ˆΜπ‘ƒ 𝐡𝐸̂
𝑀𝐼 𝑀𝐴̆́𝑇 𝑀𝐸̀𝑂 π‘†πΈπ‘‹π‘Œ
𝑀𝐼 𝑀𝐴̆́𝑇 π‘ˆΜ›π‘‚Μ›Μπ‘‡ 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́
𝑀𝐼 Δπ‘ˆπ‘‚Μ‚πΌ 𝐢𝐻𝑂̂̀𝑁
𝑀𝐼 𝑆𝑂𝐿𝐸
𝑀𝐼 Δπ‘ˆπ‘‚Μ‚πΌ 𝐢𝐴́
𝑀𝐼 πΎπ΄π‘‡π‘ˆπ‘
𝑀𝐼 𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́ Đ𝑂̣̂𝐢 π‘„π‘ˆπ‘ŒπΈΜ‚Μ€π‘
Mi CROW
……….
– π»π‘œΜ£π‘ 𝑁ỐI 𝑇𝐻𝐴̆̉𝑁𝐺 𝑀𝐼 – 𝑇𝑂Ẓ
β€”TαΊΆNG KHOÁ UỐN MI CHUYÊN NGHIỆP TRỊ GIÁ 3 TRIỆU

𝑲𝑯𝑢𝑨́ π‘ͺ𝑯𝑼𝒀𝑬̂𝑡 Đ𝑬̂̀ 𝑻𝑯𝑰𝑬̂́𝑻 𝑲𝑬̂́ 𝑴𝑰 𝑽𝑢𝑳𝑼𝑴 ( gα»“m 50 dΓ‘ng mi Δ‘α»™c quyền )
– π‘‰π‘œπ‘™π‘’π‘šπ‘’ π‘‘π‘ŽΜ£π‘œ π‘“π‘Žπ‘› : 2𝐷 , 3𝐷 ,4𝐷 , 5𝐷 , 6𝐷 …..
– π‘π‘œΜ‚Μπ‘– π‘šπ‘– π‘‘π‘’Μ›π‘œΜ›Μπ‘–
– π‘™π‘’Μ›Μ£π‘Ž π‘β„Žπ‘œΜ£π‘› Δ‘π‘œΜ£Μ‚ π‘‘π‘ŽΜ€π‘¦ , Δ‘π‘œΜ£Μ‚ π‘‘π‘ŽΜ€π‘– π‘β„Žπ‘’Μ€ β„Žπ‘œΜ›Μ£π‘ π‘£π‘œΜ›Μπ‘– π‘šπ‘– π‘šπ‘ŽΜ†Μπ‘‘ π‘˜β„Žπ‘ŽΜπ‘β„Ž β„Žπ‘ŽΜ€π‘›π‘”
– π‘˜π‘¦Μƒ π‘‘β„Žπ‘’π‘ŽΜ£Μ‚π‘‘ π‘™π‘ŽΜ‚Μπ‘¦ π‘˜π‘’π‘œ π‘‘π‘ŽΜ€π‘›β„Ž π‘β„Žπ‘œ π‘›π‘”π‘’Μ›π‘œΜ›Μ€π‘– π‘šπ‘œΜ›Μπ‘– π‘›π‘œΜ‚Μπ‘–
– 𝐾𝑦̃ π‘‘β„Žπ‘’π‘ŽΜ£Μ‚π‘‘ π‘™π‘ŽΜ‚Μπ‘¦ π‘˜π‘’π‘œ π‘‘π‘ŽΜ€π‘›β„Ž π‘β„Žπ‘œ π‘‘β„Žπ‘œΜ›Μ£ π‘β„Žπ‘’π‘¦π‘’Μ‚π‘› π‘›π‘”β„Žπ‘–π‘’Μ£Μ‚π‘
– β„Žπ‘œΜ£π‘ π‘π‘ŽΜπ‘β„Ž π‘›π‘œΜ‚Μπ‘– π‘›β„Žπ‘Žπ‘›β„Ž π‘π‘’Μ‰π‘Ž π‘ π‘π‘Ž .
– 𝑇𝑒̛ π‘£π‘ŽΜ‚Μπ‘› π‘˜β„Žπ‘ŽΜπ‘β„Ž β„Žπ‘ŽΜ€π‘›π‘”
β„Žπ‘œΜ£π‘ π‘π‘ŽΜπ‘β„Ž π‘›π‘œΜ‚Μπ‘– π‘›β„Žπ‘Žπ‘›β„Ž π‘π‘’Μ‰π‘Ž π‘ π‘π‘Ž .
– 𝑇𝑒̛ π‘£π‘ŽΜ‚Μπ‘› π‘˜β„Žπ‘ŽΜπ‘β„Ž β„Žπ‘ŽΜ€π‘›π‘”
– π»π‘œΜ£π‘ π‘›β„Žπ‘ŽΜ£Μ‚π‘› 𝑏𝑖𝑒̂́𝑑 π‘π‘ŽΜπ‘ π‘‘π‘ŽΜπ‘›π‘” π‘šπ‘ŽΜ†Μπ‘‘
– πΆπ‘ŽΜπ‘β„Ž π‘‘β„Žπ‘ŽΜπ‘œ π‘šπ‘– , π‘β„Žπ‘ŽΜ†π‘š π‘ π‘œΜπ‘ π‘šπ‘–
– πΆπ‘ŽΜπ‘β„Ž π‘‘π‘ŽΜ£Μ†π‘š π‘šπ‘– .
– π»π‘’Μ›π‘œΜ›Μπ‘›π‘” π‘‘π‘ŽΜ‚Μƒπ‘› π‘π‘ŽΜπ‘β„Ž π‘β„Žπ‘’Μ£π‘ β„Žπ‘–Μ€π‘›β„Ž π‘žπ‘’π‘ŽΜ‰π‘›π‘” π‘π‘ŽΜπ‘œ π‘šπ‘– π‘›π‘œΜ‚Μπ‘– đ𝑒̣𝑝 β„Žπ‘œΜ›π‘› đ𝑒̂̉ π‘β„Žπ‘ŽΜπ‘‘ π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘’Μ‚Μ‰π‘› π‘π‘’Μ›Μ‰π‘Ž β„Žπ‘ŽΜ€π‘›π‘”
-HΖ°α»›ng dαΊ«n maketing cho cΓ‘c bαΊ‘n ra nghề tα»± tin lΓ m nghề, cΓ³ tệp khΓ‘ch hΓ ng quen
Thời gian học : 9h sΓ‘ng Δ‘αΊΏn 5h chiều ( nghỉ chủ nhαΊ­t hΓ ng tuαΊ§n)
Chα»— ở cho học viΓͺn ở xa (1tr/thΓ‘ng )
( Δ‘Γ y đủ. chΔƒn , ga , gα»‘i , bαΊΏp , tủlanh, Δ‘iều hoΓ  , mΓ‘y giαΊ·t)
Δ‚n uα»‘ng cΓ‘c bαΊ‘n tα»± tΓΊc ( cΓ³ khu nαΊ₯u Δƒn tα»± nαΊ₯u Δƒn hoαΊ·c gọi Δ‘α»“ về Δƒn ngoΓ i )
MαΊ«u học viΓͺn tα»± tuyển , cΓ΄ sαΊ½ hΖ°α»›ng dαΊ«n tuyển mαΊ«u trΓͺn cΓ’c hα»™i nhΓ³m
π‘„π‘ˆπ‘ŒπΈΜ‚Μ€π‘ 𝐿𝑂̛̣𝐼 𝐻𝑂̣𝐢 𝑉𝐼𝐸̂𝑁 Đ𝐢 𝑁𝐻𝐴̣̂𝑁
π΅π‘Žπ‘œ π‘‘π‘Ÿπ‘œΜ£π‘› π‘˜π‘–π‘’Μ‚Μπ‘› π‘‘β„Žπ‘’Μ›Μ£π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘œΜ£π‘› Δ‘π‘œΜ›Μ€π‘–
Δ‘π‘’Μ›π‘œΜ›Μ£π‘ π‘π‘ŽΜ‰π‘œ 𝑙𝑒̛𝑒 β„Žπ‘œΜ‚Μ€ π‘ π‘œΜ› π‘›π‘”β„Žπ‘–Μ‰ 𝑛𝑒̂́𝑒 π‘π‘œ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 π‘π‘ŽΜ£Μ‚π‘› ( π‘β„Žπ‘–Μ‰ π‘π‘ŽΜ‰π‘œ 𝑙𝑒̛𝑒 1
πΏπ‘ŽΜ‚Μ€π‘› 𝑑𝑒𝑦 π‘›β„Žπ‘ŽΜ‚Μπ‘‘ )
π‘˜π‘œ π‘”π‘–π‘œΜ›Μπ‘– β„Žπ‘ŽΜ£π‘› π‘‘β„Žπ‘œΜ›Μ€π‘– π‘”π‘–π‘Žπ‘› β„Žπ‘œΜ£π‘
π‘”π‘–π‘ŽΜπ‘œ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 π‘˜π‘’Μ€π‘š π‘ π‘ŽΜπ‘‘ , đ𝑐 𝑙𝑒̂𝑛 π‘šπ‘ŽΜ‚Μƒπ‘’ Δ‘π‘ŽΜ‚Μ€π‘¦ đ𝑒̉ π‘π‘ŽΜπ‘ π‘˜π‘–π‘’Μ‚Μ‰π‘’ π‘šπ‘–
β„Žπ‘œΜ‚Μƒ π‘‘π‘Ÿπ‘œΜ›Μ£ π‘ˆπ‘ƒπ·π΄π‘‡πΈ π‘˜π‘–π‘’Μ‚Μ‰π‘’ π‘šπ‘ŽΜ‚Μƒπ‘’ π‘šπ‘– π‘šπ‘œΜ›Μπ‘–
π‘‡π»π‘ˆΜ›π‘‚Μ›π‘πΊ π»πΌπΈΜ£Μ‚π‘ˆ 𝐿𝐴̀𝑀 Đ𝐸̣𝑃 Đ𝑂̣̂𝐢 π‘„π‘ˆπ‘ŒπΈΜ‚Μ€π‘
𝐻𝑂̣𝐢 𝑉𝐼𝐸̣̂𝑁 π‘ˆπ‘Œ 𝑇𝐼́𝑁 – 𝐢𝐻𝐴̂́𝑇 πΏπ‘ˆΜ›π‘‚Μ›Μ£π‘πΊ – πΆπ»π‘ˆπ‘ŒπΈΜ‚π‘ 𝑁𝐺𝐻𝐼𝐸̣̂𝑃
Δπ‘ŽΜ£Μ†π‘‘ π‘™π‘–Μ£π‘β„Ž – 𝑇𝑒̛ π‘£π‘ŽΜ‚Μπ‘› π‘˜β„Žπ‘œπ‘ŽΜ β„Žπ‘œΜ£π‘
π»π‘œπ‘‘π‘™π‘–π‘›π‘’ : 0934 032 188 0985469182